A Tachyon energia eszközei spirituális fejlődéshez segítenek!

 

Mint már említettem a tachyon energia eszközeivel elősegíthetjük a spirituális fejlődést!

David Wagner eredeti célkitűzése is az volt, hogy ezt az energiát egészség megőrzésre, gyógyításra, és spirituális fejlődés elősegítésére használja fel.

 

Hogyan lehetséges ez?

 

Az előző részeknél már pontosan leírtam hogyan alakul át a tachyon energia anyaggá és hogyan alakul át éltető vérkeringéssé. Mivel mindennek ez az alap energiája és alap építő eleme, így ez alakul át mindenné a fizikai síkon. És mivel minden részecskének van saját tudata így az egészségünket is tudatosan, és szüntelenül fent tartja mindaddig, amíg az érzelmi és mentális blokkjaink nem okoznak betegségeket. A betegségeknek viszont pont az a szerepe, hogy felhívják a figyelmünket a helytelen érzésekre és gondolatokra. Amikor erre rájövünk és változtatunk érzelmeinken és gondolatainkon, akkor a tachyon energia ismét képes egészséget teremteni és egészséget helyreállítani. De lelkünket ez hogyan érinti? A lélek nem a fizikai sík része, csupán tudatunkon keresztül nyilvánul meg itt a Tér és idő síkján. De mint mondottam a fizikai testünk is energia és rezgés. Találtam az én szavaimnál tömörebb, és szebb megfogalmazást.

Az itt következő mondatok az Ábrahám lélekcsoporttól származnak, akik tanítóként segítenek nekünk a nem fizikai síkról. A tanítások Esther Hick médium segítségével férje Jerry Hicks lejegyzései alapján jutnak el az olvasókhoz.

 

Az idézeteket: Esther és Jerry Hicks : Kérd és megadatik című könyvéből idézem.

 

"Létezik egy áramlás, amely mindenen keresztülhalad. Mindenhol jelen van az egész Világegyetemben és Minden Létezőben. Ez képezi a Világegyetem és fizikai világotok alapját. Néhányan tudnak erről az energiáról, az emberek döntő része azonban nem ismeri ezt. Ahogy kezditek megérteni világotok alapját, és ahogy elkezditek keresni, pontosabban mondva érzéseitekkel kutatni a minden dolgok alapjáról, a Forrásenergiáról való tudatosságotokat, mindent meg fogtok érteni tapasztalataitokkal kapcsolatban."  /43. oldal/

 

A Tachyon energiát Ábrahám Nagyon szépen fogalmazta meg. Két szó azonban magyarázatra szorul. Seth a könyveiben Istent nem Istennek nevezi, hanem MINDEN LÉTEZŐNEK.  Ábrahám pedig, Istenről úgy is beszél, mint FORRÁS-ról vagy FORRÁSENERGIÁRÓL. Ennek értelmében, amikor ezeket a szavakat olvasod az idézetekben akkor nyugodtan helyettesítsd be őket, mert ekkor rájössz, hogy a szövegek több szinten is értelmezhetőek és így sokkal pontosabbak. Valamint hozzásegítenek ahhoz is, hogy Istenről alkotott képünk sokkal jobban hasonlítson az igazsághoz és eltávolodjon az öreg, szakálas, unatkozós, haragvó, jutalmazó és büntető istenképtől (kis i-vel)

 

"Rezgésekből álló lények vagytok egy rezgésekből álló környezetben Képes vagy megérezni, vajon teljes kapcsolatban állsz-e a Forrásenergiával, vagy sem. Minél jobban érzed magad, annál kevésbé utasítod el ezt a kapcsolatot; minél rosszabbul érzed magad, annál inkább elutasítod a kapcsolatot. Ha jól érzed magad, az azt jelenti, hogy elfogadod a kapcsolatot; ha rosszul érzed magad, az egyet jelent azzal, hogy nem fogadod el a kapcsolatot - vagyis elutasítod, hogy kapcsolatban légy a Forrásoddal. Még húsból, vérből és csontból álló fizikai kifejeződésedként is "rezgésekből álló Lény" vagy, és mindent, amit fizikai környezetedben megtapasztalsz, rezgések alkotnak. Kizárólag azért tudod értelmezni fizikai világodat, mert képes vagy lefordítani e rezgéseket: szemeddel látvánnyá, füleddel hangokká alakítod őket. Még az orrod, a nyelved, az ujjhegyeid is arra szolgálnak, hogy illatokká, ízekké és tapintássá fordítsák le a rezgéseket, amelyek segítségével értelmet nyer számodra világod. De a rezgések értelmezésére szolgáló eszközeid közül az érzelmeid a legkifinomultabbak." /44. oldal/

 

Seth tanításai közül a legfontosabb talán a következő: "Azonos Vagyok azzal a valósággal, amelyet megteremtek magamnak"

 

Seth és Ábrahám is tanítják ezt nekünk és a következőket is. Teremteni vagyunk itt, az érzelmeinkkel és gondolatainkkal. Itt tanuljuk meg a teremtés törvényeit és a felelősségét. Ez a spirituális fejlődés. Az emberek nagy része nem tudatosan teszi mindezt, mégis szüntelenül tesszük ezt. Meg is tapasztaljuk az eredményét. Akkor is, ha tetszik, akkor is ha nem tetszik az eredmény! Amikor nagyobb energiával rendelkezünk, akkor a teremtésünk gyorsabbá válik. Ez szintén lehet a kívánt és a nem kívánt irány is. A tachyon energia cellák, nem csak sokkal több energiához juttatnak minket, hanem segítenek megszabadulni a mentális és az érzelmi blokkoktól is. Segítenek tudatossá válni. A tudatos teremtés pedig sokkal hatékonyabb és örömtelibb. Olyan a különbség a tudatos és a nem tudatos teremtés között, mintha egy tűbe próbálnánk meg cérnát fűzni becsukott és nyitott szemmel. A tudatosság a legfontosabb tulajdonság a spirituális fejlődés igazi útján. A tudatosság pedig nem más, mint az amikor különbséget tudunk tenni jó és rossz között, helyes és helytelen között, és mi a jó és helyes utat követjük. Állandó önmegfigyelést végzünk, megfigyeljük érzelmeinket, és megkeressük az érzelmek mögött meghúzódó ideákat. Életünkben próbálunk Józanságot, határozottságot, következetességet, igényességet, bátorságot, és türelmet képviselni. A tachyon cellák segítenek ebben is, mivel segítenek olyan nyitott és kiegyensúlyozott energia rendszert fenntartani, amiben minden csakra kellőképp nyitott és auránk energiáktól duzzad. Az ilyen emberek közelében kellemes tartózkodni ezért, segítik a társas kapcsolatok kialakulását. A vonzás törvényének megfelelően az embert kezdik körülvenni olyan emberek, akik szintén jó szándékúak és szeretettel telítettek. A szív csakra tökéletes energetikai állapota, segít a szeretet állandósult érzésének megtapasztalásában. Ez hozzásegít minket a szeretettel kapcsolatos tulajdonságok elsajátításában. Például a kedvesség, a segítőkészség, az alázatosság, az őszinteség, a nyíltság, stb. elsajátításában. Abban, aki most vagyok és amit képviselek jelentős szerepe van annak a 10 évnek amióta tachyon celláim vannak.

 

A tachyon cellák mint már sokszor mondtam segítenek abban, hogy csakráink nyitottak legyenek, Auránk pedig tiszta és energiáktól duzzadó legyen. Ennek van egy olyan eredménye is, amelyről eddig nem beszéltem. Az emberek nagy része már gyermekkorban, olyan tapasztalatokra tesz szert, amelyek miatt nem az univerzumból hanem egymástól, próbálnak meg energiát szerezni. A gyermek rengeteg energiát kap a szüleitől, mivel a szülők figyelme állandóan rajtuk van. Akire pedig figyelünk annak energiát közvetítünk. A szülő persze ezt a legnagyobb örömmel teszi. Gyermekét az óvás érdekében sokszor saját auráján belül helyezi el. Ilyenkor a gyermeket védi a szülő Aurája. A gyermekek nagyon hamar megérzik, hogy ezek a dolgok előnyösek számukra, és ki is vívják maguknak a figyelmet is, és a közelséget is. (pl. sírással) A gyermek növekedésével viszont egyre jobban önállóvá válik. Az őt érő hatások viszont sok esetben eredményeznek olyan dolgokat, amelyek megakadályozzák a csakrák tökéletes működését. Például: ha kevés elismerést és bíztatást kapnak, valamint ha sok szidást akkor a napfonat csakra az önértékelésünkkel kapcsolatos csakra fog alulműködni. Ha a gyermek megtanul színlelni, és hazudni a büntetések elkerülése érdekében, és azt tapasztalja, hogy az őszinteség nem válik a hasznára, hogy az emberek szándékaikban nem mindig nemesek, akkor a szívcsakra fog alul működni. (Nem akarok itt minden csakrára kitérni) ilyenkor viszont a szervek sem kapják meg az energiát megfelelő mennyiségben. Ez hiányhoz vezet amelyet, pótolni kell. A szülőkön megtanult módszereket másokon is alkalmazni kezdik, az energia pótlására. A másoktól kapott energia "konyhakészebb" energia mivel néhány lépéssel közelebb van ahhoz az energiához amely a szerveinknek kell. Példaként: Amikor valaki megmossa, megpucolja és feldarabolja a répát a krumplit és a gyökeret helyettünk akkor a húslevest hamarabb elkészítjük. Az energia szerzésnek a legtöbbször, a mások számára kellemetlen módjait választjuk. Például konfliktusokat keresünk, magunk alá gyűrünk másokat, szidással, megszégyenítéssel, vagy a másik kedvének elvételével elérjük, hogy energiát veszítsen és mi ebből részesüljünk. A mennyei próféciák hatalmi drámáknak nevezi ezeket a viselkedéseket. Ilyen a vallató, a megfélemlítő, a zárkózott és a szegény én. A vallató állandóan hibákat keres másokban, a szegény én pedig állandóan sajnáltatja magát, ezzel okoz kellemetlenséget annak aki hallgatja őt. Az emberek csakis akkor tudnak ezekből a drámákból kitörni és a helyes módon energiával feltöltődni, ha csakrájaik elkezdenek sokkal intenzívebben működni. Érzelmeik megváltoznak nyitottá, őszintévé, szeretettel telivé vállnak. Visszautalok a bekezdés elejére. A tachyon cellák hatalmas segítséget nyújtanak ebben is. Segítenek megszabadulni konfliktusainktól és segít harmóniába kerülni környezetünkkel. Ez pedig spirituális fejlődéshez vezet minket.

 

Néhány idézet még Ábraháméktól:

 

"Bármire fordítod is a figyelmed, rezgéseket bocsátasz ki, és kinyilvánított rezgéseid megegyeznek a vonzalmaid irányultságának megfelelő kéréseddel. Ha vágysz valamire, amivel jelenleg nem bírsz, akkor csupán rá kell irányítanod a figyelmedet, és a Vonzás Törvényének értelmében meg fogod kapni az adott dolgot. Amikor a vágyott dologra vagy tapasztalatra gondolsz, bizonyos rezgéseket bocsátasz ki, így a Törvénynek megfelelően pontosan az adott dolog vagy tapasztalat érkezik majd el hozzád. Ha vágysz valamire, amivel jelenleg nem bírsz, de a figyelmedet e jelenlegi állapotodra irányítod, akkor a Vonzás Törvénye a nem rendelkezem vele rezgésével marad összhangban, így továbbra is fennmarad az a helyzet, amelyben nem bírsz azzal, amire vágysz - Ezt mondja ki a Törvény." /46. oldal/

 

"Ha tapasztalatod részévé szeretnél tenni valamit, amire vágysz, a megoldás abban rejlik, hogy rezgéseidet összhangba kell hoznod vágyad tárgyával. Ezt pedig úgy teheted meg a legkönnyebben, ha úgy teszel, mintha az adott dolog már a tapasztalatod része volna. Gondolataidat a tapasztalatban lelt öröm felé irányítod, így e gondolatokkal elfoglalva következetesen ilyen rezgéseket bocsátasz ki, ezáltal pedig tapasztalatodba fogadhatod a vágyott dolgot. Nos, ha figyelsz arra, miként érzel, könnyen megtudhatod, hogy figyelmed a vágyadra vagy pedig a vágyott dolog hiányára irányul-e. Ha gondolataid rezgése összhangban áll a vágyaddal, jó érzés tölt el - érzelmeid sorában az elégedettséget a várakozás, majd a lelkesedés és az öröm követi. Ha azonban figyelmedet a vágyott dolog hiányára irányítod, érzelmeid a pesszimizmus érzéséből aggodalommá, csüggedéssé, majd haraggá, aztán bizonytalansággá, végül búskomorsággá változnak. így hát, ha tudatosítod magadban az érzelmeidet, mindig tudni fogod, hogyan állsz a Teremtő Folyamat elfogadási részével, és többé nem szemléled majd értetlenül a dolgok alakulását. Érzelmeid nagyszerű vezérlőrendszerként szolgálnak, és ha figyelmet szentelsz nekik, megkaphatsz bármit, amire csak vágysz.

Akár akarod, akár nem, mindig megkapod, amire gondolsz

A Világegyetem hatalmas törvénye, a Vonzás Törvénye révén magadhoz

vonzód azon dolog lényegét, amire gondolataid többsége irányul. Ha tehát többnyire a vágyott dolgok járnak a fejedben, ez tükröződik majd életed tapasztalataiban. Ám ha inkább azokra gondolsz, amiket nem kívánsz, életed tapasztalatai a nem kívánatos dolgokat tükrözik majd." /47. oldal/

 

"Rezgések összessége vagy

Te vagy a Tudat.

Energia vagy.

Rezgés vagy.

Elektromosság vagy.

A Forrásenergia vagy.

Teremtő vagy.

A Gondolat Előőrsében vagy.

A folyamatosan fejlődő, örökké keletkező Világegyetemben mindenütt jelenlévő, világokat teremtő Energia legkülönlegesebb, legtevékenyebb megidézői és felhasználói vagytok. Teremtő szellemek vagytok, akik azért fejezik ki magukat itt, az Előőrs tér-idő valóságában, hogy a gondolat minden eddigi szintjét meghaladhassátok. Elsőre talán különösnek tűnhet, hogy Rezgések vagytok, de sokat segíthet, ha elfogadjátok e gondolatot, mivel ezt a Világegyetemet Rezgések alkotják, és a Világegyetemet kormányzó Törvények is Rezgéseken alapulnak. Ha tudatosan eggyé váltok a Világegyetem Törvényeivel, és megértitek az egyes reakciók okait, világosság és megértés veszi át a rejtély és zavar helyét. A kétség és a félelem helyébe tudás és magabiztosság lép, a bizonytalanságot bizonyosság váltja fel - és ismét az öröm lesz majd tapasztalatotok legalapvetőbb vezérlőelve. " /49. oldal/

 

"Létezésed Minden Létező javát szolgálja. Mivel sajátos tapasztalataid vannak, amelyek révén sajátos vágyak ébrednek benned, és mivel a Forrás hallja a kéréseidet, és válaszol rájuk, a Világegyetem folyamatosan tágul. Csodás dolog ez!" /50. oldal/

 

"Ami ti vagytok most, az a betetőzése mindannak, ami valaha volt. És ahogy a ti tapasztalataitok összessége, fizikai születésetektől mostanáig abban csúcsosodott ki, ami ti vagytok most, úgy minden, amit Minden Létező valaha tapasztalt, abban érte el csúcspontját, ami most a Föld nevű bolygón, a fizikai életben tapasztalható. Mivel bolygótokon mindenkinek vannak tapasztalatai, amelyek nyomán vágyak születnek, egyfajta tömeges "felszólítás" kel életre, ami a szó szoros értelmében megegyezik bolygótok evolúciójával, így minél több hatást gyakoroltok egymásra, annál több személyes vonzalmat fogalmaztok meg, és sugároztok ki, és minél több személyes vonzalmat sugároztok ki, annál több válasz érkezik rájuk. így mára a Forrásenergia hatalmas Árama terül el" /52. oldal/

 

Ez a néhány idézet csupán ízelítő mindabból a tudásból, amellyel Ábrahám ajándékoz meg minket. Szinte minden oldalt idemásolhatnék, ha a fontos dolgokat meg akarnám osztani veletek. Szerezzétek be a Hicks házaspár könyveit és olvassátok el őket sokszor mert rongyosra kell olvasni ezeket a könyveket. Amikor olvassátok őket boldogság és öröm ér el benneteket, és legjobb úton haladtok egy szebb világ felé.

 

Ábrahám (és Seth) tanításaiból tehát egyértelműen kiderül, hogy milyen módon válik valósággá a szüntelenül áramló Tachyon energia segítségével, mindaz amire gondolunk. A tachyon cellák segítséget adnak abban, hogy gyorsabban, tudatosabban és eredményesebben teremtsünk és ezáltal spirituális szinten hatalmasat fejlődjünk.

 

                                                                         /utolsó Frissítés 2010-03-13/

 

 

 

Diavetítő